Materiał powstał we współpracy z PGE

Największy producent energii elektrycznej w Polsce, PGE, inwestuje w kolejne moce ze źródeł odnawialnych (OZE). Firma rozpoczęła właśnie na Podkarpaciu realizację projektu PV Jeziórko, który będzie jedną z największych farm fotowoltaicznych w kraju.

153 MW energii ze słońca

Jak mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przy tej inwestycji wykorzystane zostaną najnowocześniejsze panele o wysokiej produktywności.

– Już w przyszłym roku z instalacji o mocy 100 MW popłynie energia elektryczna odpowiadająca zapotrzebowaniu niemal 50 tys. gospodarstw domowych. W 2024 roku PV Jeziórko osiągnie docelową moc 153 MW – zapowiada Wojciech Dąbrowski. – Do 2030 roku PGE planuje wybudować 3 GW nowych mocy z instalacji fotowoltaicznych – przypomina prezes PGE.

Mat. Partnera

PV Jeziórko powstanie w gminie Grębów, ok. 10 km od Tarnobrzega. Będzie się składać z prawie 200 tys. nowoczesnych, monokrystalicznych paneli słonecznych o mocy ponad 500 W każdy. Ich parametry pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla polskiej strefy klimatycznej.

– Panele zamontowane na farmie PV Jeziórko będą bifacjalne. Oznacza to, że mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite, docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, będzie się ona kształtować w instalacji o mocy 100 MW na poziomie ok. 107 tys. MWh rocznie – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna, spółki z Grupy PGE odpowiadającej za powstanie projektów fotowoltaicznych.

Mat. Partnera

Ambitne plany inwestycyjne PGE

Budowa farmy PV Jeziórko jest częścią programu inwestycyjnego Grupy PGE w obszarze energetyki słonecznej. Pierwsze jego efekty PGE zaprezentowała kilka tygodni temu, kiedy zakończyły się prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda. Projekty te zostały zrealizowane w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

W przyszłym roku powstaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Najważniejsze z nich, oprócz PV Jeziórko, to: PV Augustynka (25 MW, powiat siemiatycki), PV Żółtańce (15 MW, powiat chełmski), PV Huszlew (13 MW, powiat łosicki), PV Gutki (12 MW, powiat grajewski), PV Pasterzowice (8 MW, powiat żagański) i PV Krotoszyn (5 MW, powiat krotoszyński).

Mat. Partnera

Łącznie w 2023 r. Grupa PGE będzie dysponować wybudowanymi lub będącymi w trakcie budowy instalacjami słonecznymi o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach inwestycje w tym obszarze będą kontynuowane. Już dziś spółka na cele inwestycyjne ma zabezpieczonych ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.

Materiał powstał we współpracy z PGE