Kto i kiedy powinien złożyć oświadczenie

Oświadczenia powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także  podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Pełne listy odbiorców uprawnionych można znaleźć na tauron.pl/ceny. Żeby skorzystać z cen maksymalnych od dnia wejścia w życie ustawy, oświadczenie należy złożyć do 30 listopada br.

Jakie będą ceny prądu dla firm

Dzięki Ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, która weszła w życie 4 listopada 2022 roku –  cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem złożenia Oświadczenia do 30.11.2022 r.

Jak złożyć oświadczenie

Najwygodniejszym sposobem złożenia oświadczenia jest droga elektroniczna. Klienci TAURONA, którzy skorzystają z tej możliwości powinni wysłać oświadczenie na adres ceny@tauron.pl. Przypominamy jednak, że musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). TAURON przypomina, że oświadczenia nie można składać w formie skanu czy zdjęcia.

Oświadczenia można też wysyłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Można je też składać w punktach obsługi TAURONA. Ich lista dostępna jest na stronie tauron.pl/pok. TAURON podkreśla, że klienci, którzy chcą złożyć oświadczenie w punkcie obsługi, nie musza umawiać się na wizytę. 

Co z gospodarstwami domowymi

Warto podkreślić, że gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Materiał Partnera