Grupa Apator kontynuuje realizację strategicznych kierunków pod sterami nowo powołanego prezesa zarządu Arkadiusza Chmielewskiego. Nie jest on w Grupie Apator osobą nową. Zarządzał segmentem gazu, który ma w swoim portfolio wiele autorskich technologii pomiarowych oraz wypracowane relacje na rynkach zagranicznych, gdzie Apator Metrix z powodzeniem sprzedaje zdecydowaną większość swoich rozwiązań. W ostatnich latach Arkadiusz Chmielewski angażował się także w rozwój Grupy Apator Powogaz, która rozwija technologie dla branży wody i ciepła, ale – co istotne – współtworzył także zarząd Apator SA.

Istotą modelu działania Grupy Apator jest organizacja biznesu wokół trzech segmentów: energii elektrycznej, wody i ciepła oraz gazu, które łączy wspólny mianownik, jakim są rozwiązania do opomiarowania i rozliczania wszystkich mediów użytkowych. Mając tak szerokie spectrum ofertowe, obejmujące liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze, ciepłomierze wraz z systemami odczytującymi i transmitującymi dane z urządzeń, Grupa Apator jest dziś jednym z nielicznych podmiotów na świecie z tak kompleksową ofertą w zakresie pomiaru mediów. Jednocześnie Apator zapowiada, że oferta będzie nadal rozwijana w związku z zapotrzebowaniem rynku na nowe technologie pomiarowe, chociażby w obszarze wodoru i biogazów.

Dywersyfikacja przychodów Grupy okazała się skuteczna chociażby w obliczu ostatnich zaburzeń gospodarczych, będących efektem pandemii. Poszczególne branże Apatora w różnym stopniu odczuły ograniczenia związane z montażem urządzeń pomiarowych oraz skutki zaburzeń w łańcuchach dostaw komponentów. Segmentacja biznesu pozwoliła Grupie w 2020 r. zniwelować efekty gorszej koniunktury w branży wodno-kanalizacyjnej i skompensować ubytki zwiększonymi przychodami ze sprzedaży liczników ee na rynek mocy. Zaś w 2021 r. trend się odwrócił i to rekordowa sprzedaż wodomierzy oraz ciepłomierzy pozytywnie wpływa na przychody i wyniki Grupy.

Spółki działające w ramach Grupy Apator współpracują dziś na polu badań i rozwoju, współdzielą zasoby techniczne, technologiczne i kompetencyjne, realizują wspólne inicjatywy produktowe, a także wspierają się w zakresie ekspansji zagranicznej i w budowaniu sieci dystrybucji swoich rozwiązań na strategicznych rynkach. Na poziomie organizacyjnym Grupa dokonuje stopniowej konsolidacji spółek w ramach segmentów.

– Grupa Apator ma dobrze i bezpiecznie zbilansowany biznes, który jest unikalny w skali Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dziś w stanie zaproponować kompleksową ofertę nie tylko w zakresie pomiaru mediów, ale także nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które umożliwiają agregowanie i transfer danych o zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody lub ciepła, co pozwala operatorom skuteczniej prognozować zapotrzebowanie na media, efektywniej planować pracę sieci przesyłowych oraz optymalnie wykorzystywać dostępną infrastrukturę – podkreśla nowo powołany prezes zarządu Apator SA. – Apator zamierza też wykorzystać potencjał rozwoju OZE, uzupełniając dotychczasową ofertę liczników o liczniki prosumenckie, specjalistyczną aparaturę do łączenia i zabezpieczania obwodów elektrycznych oraz nowe produkty i software, m.in. system klasy SCADA, służący do nadzoru i zarządzania farmami fotowoltaicznymi i wiatrowymi.

Apator niedawno poinformował też o zaawansowanych negocjacjach dotyczących połączenia kapitałowego z producentem energoelektroniki. To kolejny ważny krok w kierunku poszerzenia portfela rozwiązań dla sektora OZE o inwertery, mające szerokie zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych, infrastrukturze dla elektromobilności i magazynowania energii, jak również rozwiązań technicznych z zakresu ładowania pojazdów elektrycznych.

– Oprócz organicznego budowania naszego wzrostu i dalszej optymalizacji obecnej struktury Grupy, bacznie obserwujemy rynek i nie wykluczamy ewentualnych fuzji i przejęć, nawet dużych. Jesteśmy świadomi, że świat gospodarczy zaczyna należeć do dużych podmiotów z odpowiednią masą przychodów, które pozwalają finansować rozwój technologii. Myślę, że powinniśmy szukać okazji biznesowych nie tylko w Polsce, ale również za granicą – mówi Arkadiusz Chmielewski.

Warto podkreślić, że Grupa Apator już jest zdywersyfikowana pod względem geograficznym: około połowy swoich przychodów generuje za granicą (w segmencie gazu eksport historycznie stanowił nawet ponad 80 proc., a w wodzie i cieple ok. 60 proc.) i z powodzeniem sprzedaje swoje rozwiązania na zaawansowanych technicznie rynkach Niemiec, Belgii, Francji, Niderlandów czy Wielkiej Brytanii.

– Paradoksalnie, jeśli chodzi o branże gazu, wody oraz ciepła, jesteśmy bardziej znani w Europie niż w Polsce. Takie fakty, jak wygranie przetargów w Belgii przez Apator Metrix, budowa nowych zakładów w Poznaniu i Słupsku, szybka automatyzacja spółek Grupy oraz wprowadzanie nowoczesnych liczników inteligentnych zostały zauważone i są szeroko komentowane także przez naszych konkurentów z Zachodu – dodaje prezes.

To właśnie segmenty wody i ciepła oraz gazu rozwijały się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie i w dalszym ciągu mają potencjał do generowania atrakcyjnych marż i przychodów. Równie perspektywiczne, jak oczekiwana od dłuższego czasu wymiana liczników energii w Polsce, są rozpoczynające się właśnie w całej Europie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy na liczniki ze zdalnym odczytem. Sektor gazowy z kolei czeka transformacja wodorowa, w którą włączył się Apator Metrix. To będzie istotnie stymulować rozwój Grupy.

– Dysponujemy kompetencjami, które pozwalają również opomiarować nowe media, takie jak wodór i biogazy – zapewnia prezes spółki. – Jesteśmy świadkami transformacji energetycznej praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki i aktywnie w niej uczestniczymy. Koncentrujemy się nie tylko na przygotowaniu do planowanej w Polsce wymiany liczników energii na inteligentne. Widzimy bardzo dobre perspektywy w związku z planowanymi masowymi wymianami wodomierzy i ciepłomierzy zgodnie z dyrektywą UE. Poza tradycyjną sprzedażą liczników duże szanse otwierają się także w sektorze usług rozliczeń wody i ciepła. W branży gazowej pojawi się zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie rozliczania wodoru, biometanu i biogazu. W przypadku dynamicznie rozwijającego się sektora OZE nasza oferta na pewno obejmie liczniki prosumenckie, specjalistyczne inwertery, systemy zarządzania energią dla farm, klastrów i wspólnot – i tyle mogę na razie powiedzieć. To naprawdę konkretna perspektywa rozwoju. W Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej nie ma drugiego podmiotu tak przygotowanego do transformacji energetycznej jak my – podsumowuje.

Jednocześnie prezes obiektywnie przyznaje, że Grupa Apator, podobnie jak producenci na całym świecie, mierzy się z okresowymi kłopotami z komponentami oraz inflacją, co przekłada się obecnie na słabsze wyniki segmentu energii elektrycznej. Zarząd przekonany jest jednak, że ostatecznie globalna sytuacja gospodarcza osiągnie nowy stan równowagi, a model biznesowy Grupy Apator i jej geograficzne położenie pozwolą przetrwać ten trudny okres, kontynuować rozwój, a także osiągać cele biznesowe w dłuższej perspektywie.

Ważnym zagadnieniem dla zarządu jest dbałość o kurs akcji i wycenę giełdową Apator SA. – Zależy nam na tym, żeby wyniki biznesowe i perspektywy Grupy znajdowały odzwierciedlenie w wycenie spółki. Wierzę, że jest tu pole do wzrostu. Według nas obecna wycena Apatora jest niesprawiedliwa w stosunku do potencjału, jaki prezentujemy. Grupa Apator jest bezpieczna i ma doskonałe perspektywy rozwoju, wynikające ze sprzyjających nam trendów i wyzwań transformacji energetycznej. Przypomnę też, że niezależnie od zawirowań gospodarczych Apator pozostaje spółką dywidendową. Konsekwentnie realizujemy naszą politykę w tym zakresie, pozostając w elitarnym gronie spółek, które najdłużej regularnie dzielą się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami – mówi Arkadiusz Chmielewski.