Dania tworzy Zielony PKB

Bloomberg

W Danii coraz lepiej rozwijają się branże związane z ochroną przyrody i oszczędzaniem zasobów naturalnych. Kraj kojarzący się latami z industrialnym rolnictwem i chemią, wraca do korzeni.

Duński Urząd Statystyczny podał, że w 2016 roku liczba miejsc pracy przy ekologicznych produktach i usługach wzrosła o 4 procent. Wzrostowi zatrudnienia towarzyszył podobny wzrost przychodów w branży.

Eko rolnictwo na czele

Od roku 2015 zwiększyła się również o 14 procent sprzedaż energii odnawialnej, która stanowi pond połowę łącznych obrotów firm z tej branży. Głównie za sprawą wzrostu produkcji turbin wiatrowych, chociaż energię odnawialną uzyskuje się także z innych źródeł, takich jak biomasa, energia słoneczna czy geotermia.

Przybywa też „zielonych” miejsc pracy. Od 2014 roku ich liczba wzrosła o 20 procent, przypomina Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza. Obecnie w duńskiej branży zielonych produktów i zatrudnionych jest 71,4 tys. osób. W roku 2015 było ich 69 tys., co oznacza wzrost o 4 procent.

W roku 2014 w branży tej pracowało 59 tysięcy.

Najwięcej miejsc pracy powstało w ekologicznym rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie – było ich o ponad 10 procent więcej niż w 2015 roku. Inne obszary wzrostu zatrudnienia to przemysł maszynowy (8,3 procent) i budownictwo (4,2 procent). Szybki rozwój budownictwa wymusił stworzenie nowych miejsc pracy przy produkcji materiałów izolacyjnych, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz rozbudowie sieci ciepłowniczej. Obecnie w branży zielonych produktów i usług pracuje 3 procent wszystkich osób zatrudnionych w Danii.

Duńskie zielone rachunki narodowe

Dane te stanowią część tak zwanych rachunków ekonomicznych środowiska – w Danii zwanych zielonymi rachunkami. Rachunki te (gront nationalregnskab) są prowadzone na polecenie duńskiego parlamentu od 2015 roku.

Zielone rachunki, po angielsku nazywane Environmental-Economic Accounts, czyli rachunkami środowiskowo-ekonomicznymi, są dodatkiem do sporządzanych wcześniej rachunków narodowych. Identyfikuje się w nich działalności związane z ochroną środowiska, wytwarzaniem ekologicznych produktów i usług, uwzględnia się podatki ekologiczne i proekologiczne subsydia.

Zielone rachunki narodowe oferują więc pełniejszy obraz rozwoju gospodarczego i jego kosztów ekologicznych. Pozwalają na przykład ocenić, czy wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła proporcjonalna do niego degradacja środowiska naturalnego, czy też procesy produkcyjne stały się bardziej przyjazne środowisku i umożliwiły efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Dania jest dziś jednym z pięćdziesięciu krajów sporządzających częściowe lub pełne zielone rachunki narodowe. Duński Urząd Statystyczny we współpracy z Uniwersytetem Kopenhaskim pracuje obecnie nad stworzeniem tak zwanego zielonego Produktu Krajowego Brutto.

W zielonym PKB poza elementami uwzględnianymi tradycyjnie przy obliczaniu PKB – takimi jak wielkość produkcji, zakupy i płace – zostaną uwzględnione ekonomiczne koszty szkód środowiskowych i zużycia zasobów. Projekt ten jest finansowany przez KR Foundation. Ma zostać zakończony w 2019 roku.

Mogą Ci się również spodobać

Zgoda UOKiK na wejście PFR do Jaworzna

PFR ma zgodę urzędu antymonopolowego na finansowanie Jaworzna Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ...

Orlen konsoliduje działalność serwisową

Spółka powstała z połączenia polskiej i litewskiej firmy pomoże płockiemu koncernowi przeprowadzić optymalizację kosztów ...

Onico ma coraz większe problemy. Ogromna przecena akcji

Akcje spółki tanieją o kilkadziesiąt procent. To rezultat obaw związanych z niewypłacalnością firmy, żądań ...

Gazoport musimy uatrakcyjnić

W piątek przypłynie do Polski pierwszy statek z komercyjną dostawą gazu. PGNiG płaci za ...

PGNiG przez 15 lat ma wydobywać w Norwegii co najmniej 0,5 mld m sześc. gazu rocznie

PGNiG przez najbliższych 15 lat będzie wydobywać w Norwegii co najmniej 0,5 mld m ...

Czechy zatrzymały rurociąg „Przyjaźń”, Kreml zwołuje pilne spotkanie

Po Polsce, także Czechy wstrzymały import zanieczyszczonej rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Za cztery dni ...