#RZECZoBIZNESIE: Łukasz Jankowski: Pokryzysowa dyrektywa wpłynie także na energetykę

tv.rp.pl

Świat energetyczny powinien się zainteresować dyrektywą MIFID II – mówi Łukasz Jankowski, partner kierującym praktyką prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, gość programu Michała Niewiadomskiego.

Gość przyznał, że świat energetyczny powinien się zainteresować dyrektywą MIFID II. – Ta dyrektywa jest odpowiedzią na światowy kryzys finansowy. Zauważono w niej również ryzyko płynące z rynków towarowych. To jest miejsce styczności z energetyką – mówił Jankowski.

– Od 3 stycznia kontrakty typu futures, swap i opcyjne na instrumenty pochodne od towarów (energii elektrycznej i gazu ziemnego) są instrumentami finansowymi. To oznacza szereg implikacji dla przedsiębiorstw energetycznych – dodał.

Przypomniał, że unijny prawodawca przewidział czas do wdrożenia tych przepisów do dnia 3. lipca 2017 r., a w życie powinny wejść 3. stycznia 2018 r. – My jeszcze tych przepisów nie mamy w polskim porządku prawnym. Istnieje projekt nowelizacji o obrocie instrumentami finansowymi, który ma być wdrożeniem MIFID – mówił Jankowski.

– Opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw, to już u nas tradycja – dodał.

Gość tłumaczył, że organy stosujące prawo, nawet jeżeli nie zostało wdrożone, mają obowiązek tak przestrzegać prawa, żeby obowiązki wynikające z dyrektywy były w jak najwyższym stopniu przestrzegane. – Emanacją tego obowiązku jest informacja KNF z grudnia 2017 r., w której dokonano analizy i wskazań w jaki sposób powinno być stosowane prawo po 3. stycznia 2018 r. – mówił.

– KNF spróbował dokonać klasyfikacji przepisów, które już dzisiaj można stosować – dodał.

Jankowski wyjaśnił, że dla przedsiębiorców energetycznych, dyrektywa MIFID II oznacza określone obowiązki. – Rozszerza obowiązki sprawozdawcze, obowiązki z zakresu raportowania, wprowadza limity pozycji na dyrewatywy towarowe. Być może w Polsce limity pozycji nie będą dotyczyły bezpośrednio rynku energetycznego, ze względu na brak kryterium płynności tego rynku – tłumaczył.

Będzie też obowiązek wykazania, że dyrektywa w pewnym zakresie nie będzie obowiązywała przedsiębiorców. – MIFID II wyznacza zasady wyłączenia od stosowania dyrektywy, ale nie są to wyłączenia automatyczne. Wyłączenia wymagają działania po stronie przedsiębiorcy. Brak działania może oznaczać jeszcze więcej obowiązków – mówił Jankowski.

Interesujące implikacje dyrektywa ma również dla Towarowej Giełdy Energii. – Dyrektywa wprowadza nowy rodzaj rynku regulowanego, OTF. Na nim produkty energetyczne będą mogły być wyłączone spod reżimów MIFID II, do czego, na pewno, rynek będzie dążył – stwierdził Jankowski.

Mogą Ci się również spodobać

Gazprom już zawładnął OPAL

Rosyjski koncern od tygodnia wykorzystuje blisko 90 proc. mocy gazociągu OPAL. Nord Stream przesyła ...

Artur Zawartko: Ukraina to element europejskiego systemu bezpieczeństwa gazowego

Gościem programu Michała Niewiadomskiego #RZECZoBIZNESIE był Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

Odnoga Nord Stream jednak dla Rosjan

Niemcy dopuścili Gazprom do aukcji na dodatkową moc lądowego przedłużenia gazociągu północnego. Wcześniej to ...

Bogdanka przyspiesza prace przy drążeniu chodnika

Lubelski Węgiel Bogdanka przyspiesza prace na polu Stefanów. Obecnie spółka jest w trakcie drążenia ...

Energetyka też chce ochronić klimat

Prezesi polskich koncernów energetycznych wskazywali, 
że przy transformacji sektora 
trzeba mieć na uwadze
konkurencyjność gospodarki. ...

Większe magazyny PERN

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Parkiet”: Serinus Energy ma opóźnienia w wydobyciu gazu ...