#RZECZoBIZNESIE: Łukasz Jankowski: Pokryzysowa dyrektywa wpłynie także na energetykę

tv.rp.pl

Świat energetyczny powinien się zainteresować dyrektywą MIFID II – mówi Łukasz Jankowski, partner kierującym praktyką prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, gość programu Michała Niewiadomskiego.

Gość przyznał, że świat energetyczny powinien się zainteresować dyrektywą MIFID II. – Ta dyrektywa jest odpowiedzią na światowy kryzys finansowy. Zauważono w niej również ryzyko płynące z rynków towarowych. To jest miejsce styczności z energetyką – mówił Jankowski.

– Od 3 stycznia kontrakty typu futures, swap i opcyjne na instrumenty pochodne od towarów (energii elektrycznej i gazu ziemnego) są instrumentami finansowymi. To oznacza szereg implikacji dla przedsiębiorstw energetycznych – dodał.

Przypomniał, że unijny prawodawca przewidział czas do wdrożenia tych przepisów do dnia 3. lipca 2017 r., a w życie powinny wejść 3. stycznia 2018 r. – My jeszcze tych przepisów nie mamy w polskim porządku prawnym. Istnieje projekt nowelizacji o obrocie instrumentami finansowymi, który ma być wdrożeniem MIFID – mówił Jankowski.

– Opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw, to już u nas tradycja – dodał.

Gość tłumaczył, że organy stosujące prawo, nawet jeżeli nie zostało wdrożone, mają obowiązek tak przestrzegać prawa, żeby obowiązki wynikające z dyrektywy były w jak najwyższym stopniu przestrzegane. – Emanacją tego obowiązku jest informacja KNF z grudnia 2017 r., w której dokonano analizy i wskazań w jaki sposób powinno być stosowane prawo po 3. stycznia 2018 r. – mówił.

– KNF spróbował dokonać klasyfikacji przepisów, które już dzisiaj można stosować – dodał.

Jankowski wyjaśnił, że dla przedsiębiorców energetycznych, dyrektywa MIFID II oznacza określone obowiązki. – Rozszerza obowiązki sprawozdawcze, obowiązki z zakresu raportowania, wprowadza limity pozycji na dyrewatywy towarowe. Być może w Polsce limity pozycji nie będą dotyczyły bezpośrednio rynku energetycznego, ze względu na brak kryterium płynności tego rynku – tłumaczył.

Będzie też obowiązek wykazania, że dyrektywa w pewnym zakresie nie będzie obowiązywała przedsiębiorców. – MIFID II wyznacza zasady wyłączenia od stosowania dyrektywy, ale nie są to wyłączenia automatyczne. Wyłączenia wymagają działania po stronie przedsiębiorcy. Brak działania może oznaczać jeszcze więcej obowiązków – mówił Jankowski.

Interesujące implikacje dyrektywa ma również dla Towarowej Giełdy Energii. – Dyrektywa wprowadza nowy rodzaj rynku regulowanego, OTF. Na nim produkty energetyczne będą mogły być wyłączone spod reżimów MIFID II, do czego, na pewno, rynek będzie dążył – stwierdził Jankowski.

Mogą Ci się również spodobać

W energetyce powiało optymizmem

Notowania wytwórców energii wystrzeliły w górę po kilku pozytywnych informacjach. Analitycy są jednak ostrożni ...

W Polenergii też będą odpisy

Polenergia dokona opisu aktualizującego wartość majątku na kwotę ok. 55 mln zł. Będzie on ...

PGNiG zarezerwowało dodatkowe moce w gazoporcie

Obecnie koncern może importować poprzez terminal w Świnoujściu do 5 mld m sześc. gazu ...

Widmo brexitu obniża ceny uprawnień do emisji

Sierpień przyniósł przedsiębiorstwom zmuszonym do kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla nieco ulgi: ceny ...

Ruszył konkurs na prezesa i wiceprezesów Enei

Rada nadzorcza Enei ogłosiła konkurs na nowy zarząd spółki. Jest to związane z upływem ...

Litwa nie wpuści prądu z białoruskiej atomówki

Pierwsza białoruska elektrownia atomowa jest już prawie gotowa. Produkcja prądu ruszy z końcem roku. ...