Przemysł będzie mógł zmniejszyć koszty energii

Rosnące ceny energii elektrycznej uderzają w polski przemysł. To efekt drożejących uprawnień do emisji CO2 i dodatkowych opłat, które w tym roku pojawiły się na rachunkach za prąd. Wkrótce część firm będzie mogła obniżyć koszty energii dzięki tzw. uldze w opłacie mocowej. Dodatkową korzyść może przynieść udział w programach Demand Side Response (DSR), czyli czasowej redukcji mocy.

Jak wynika z raportu Polskiej Grupy Energetycznej, Polska w ubiegłym roku miała najdroższą energię na rynku hurtowym spośród krajów ościennych. Podczas gdy nad Wisłą średnia cena hurtowa sięgnęła 209 zł/MWh, to np. w Niemczech wyniosła 136 zł, w Czechach 149 zł, a na Litwie 151 zł. W kolejnych latach różnice mogą się jeszcze pogłębić, bo ceny uprawnień do emisji CO2 biją kolejne rekordy, a Polska wciąż zdecydowaną większość prądu produkuje z węgla.

Rachunki za energię obejmują nie tylko cenę prądu, ale też kilka dodatkowych opłat. W tym roku wspierająca rozwój zielonej energii tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, wzrosła do 2,20 zł/MW. Jednocześnie z 1,39 zł/MWh do zera spadła stawka kogeneracyjna. Dodatkowo od 2021 r. na rachunkach za prąd pojawiła się nowa pozycja – opłata mocowa. Jest ona potrzebna do sfinansowania mechanizmu wynagradzania wytwórców energii za samą gotowość do uruchomienia produkcji oraz, wciąż w bardzo niewielkim stopniu, wynagradzania przedsiębiorstw biorących udział w programach redukcji poboru mocy, czyli DSR. W ten sposób rynek mocy stabilizuje system energetyczny i zabezpiecza go przed niedoborami energii elektrycznej. Tylko w tym roku mechanizm rynku mocy ma kosztować ok. 5,4 mld zł.

Obecnie dla przedsiębiorstw opłata mocowa uzależniona jest od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w określonych godzinach w ciągu doby i wynosi 76,20 zł/MWh. Dla większości firm wydatek ten stanowi od 5 do 15 proc. udziału w całości kosztu energii. Minister klimatu i środowiska przedstawił propozycję zmian sposobu naliczania tej opłaty, dzięki czemu odbiorcy o odpowiednio małych wahaniach w zużyciu energii w ciągu dnia uiszczą dużo niższą opłatę mocową. W ten sposób chce zachęcić przedsiębiorstwa do równomiernego poboru prądu i tym samym poprawić funkcjonowanie całego systemu energetycznego. Zgodnie z nowym mechanizmem firmy, w których różnica między średnim zużyciem energii w godzinach 7.00–22.00 i poza tymi godzinami nie przekroczy 15 proc., będą zwolnione z części opłaty mocowej. Im mniejsza różnica, tym większa ulga, sięgająca nawet 83 proc.

– Spodziewany termin wejścia w życie tego mechanizmu to III kwartał 2021 r. Firmy do tego czasu powinny się przyjrzeć, w jaki sposób zużywają energię elektryczną, czy kwalifikują się do otrzymania ulgi i czy posiadają systemy, które pomogą w monitorowaniu zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym – podkreśla Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X, agregatora usług DSR, skupiającego ponad 140 firm z wielu sektorów gospodarki.

W związku z tym Enel X oferuje firmom bezpłatny audyt w celu analizy możliwości skorzystania z ulgi w opłacie mocowej oraz możliwości zmian w profilach zużycia tak, aby było to jak najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy. Dodatkowo przeanalizuje potencjał firmy do osiągania korzyści w programie DSR na rynku mocy. Odbiorcy biorący udział w tych programach będą mogli zainstalować urządzenia umożliwiające monitorowanie zużycia energii, co pozwoli na optymalizację korzystania z ulgi w opłacie mocowej.

Dodatkowe profity

Uczestnictwo w programach DSR to dla odbiorcy energii dodatkowy przychód. Otrzymują bowiem wynagrodzenie za gotowość do czasowej zmiany poboru energii elektrycznej na wezwanie operatora. Sposobów na świadczenie tej usługi jest wiele. Można to zrobić np. poprzez czasowe przesunięcie produkcji na godziny pozaszczytowe, chwilowe wyłączanie części urządzeń lub oświetlenia, dostosowanie procesów produkcyjnych do chwilowego zmniejszenia poboru czy uruchomienie agregatów rezerwowych.

Wezwanie do redukcji zapotrzebowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może odbyć się w ściśle określonych warunkach – kiedy rezerwy mocy w krajowej sieci energetycznej spadną poniżej krytycznego poziomu i wykorzystane zostaną inne środki zaradcze. Dotychczasowe doświadczenia z udziału w programach DSR, a także wyniki raportu KPMG przygotowanego na zlecenie Enel X wskazują, że takie sytuacje wymagające wezwania odbiorców do redukcji mocy mogą występować niezwykle rzadko, ale ich znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw energii jest ogromne.

W zamian za samą gotowość do czasowej redukcji poboru energii przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 700 tys. zł premii za lata 2022–2025, za każdy zgłoszony do programu 1 MW mocy redukcji. – Dla zakładu produkcyjnego, zużywającego ok. 50 GWh energii elektrycznej rocznie, szacowany koszt opłaty mocowej wyniesie ok. 1,4 mln zł. Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie przewidywana ulga dla tego zakładu może sięgnąć nawet 1,2 mln zł, a przychód ze świadczenia usług DSR to dodatkowo ok. 800 tys. zł na rok. Łączna korzyść dla tego zakładu moż więc e przekroczyć 2 mln zł – szacuje Misiejuk.

Udział w programach DSR przez agregatorów jest znacznie prostszy i bezpieczniejszy, pozwala na udział w rynku mocy odbiorców o redukcji poniżej 2 MW, a także chroni odbiorców przed karami za niewykonanie redukcji. Możliwość skorzystania z bezpłatnej analizy, czy i kiedy odbiorca będzie się kwalifikował do programu skorzystania ulgi z opłaty mocowej, jak również na jaką wysokość ulg może liczyć, stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw i daje możliwość jej połączenia z oceną dodatkowych korzyści z udziału w programach DSR.

Tekst powstał we współpracy z Enel X

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Enea udostępniła elektroniczne biuro obsługi klientów

Ok. 2,5 mln klientów firmy energetycznej Enea może już korzystać z elektronicznego biura obsługi. ...

Brudna ropa w ustach PERN

Węgrzy zabrali się za utylizację brudnej rosyjskiej ropy i czyszczenie „Przyjaźni”. Twierdzą, że na ...

Praca domowa dla Kijowa

Porozumienie gazowe zawarte w sobotę między Stanami Zjednoczonymi, Polską i Ukrainą to ważny moment ...

Czy rośnie bańka cenowa na CO2?

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla na niemieckiej giełdzie EEX przekroczyły już 46 euro/t ...

Będzie większy nacisk na surowce

Poznańska grupa energetyczna pracuje nad aktualizacją strategii. Bo tę ogłoszoną we wrześniu nowy zarząd ...

2016 rokiem unii energetycznej

Bruksela w najbliższych dniach rozpocznie konsultacje z Niemcami w sprawie Nord Stream. W 2016 ...