Materiał Partnera: Veolia

By zmiany te nie prowadziły do wykluczenia energetycznego, nie wystarczy zamiana węgla na paliwa niskoemisyjne, konieczne jest także zmniejszenie konsumpcji przez odbiorców końcowych i zwiększenie efektywności na każdym z etapów zarządzania energią. Korzystając ze swojego międzynarodowego doświadczenia, Veolia już rozpoczęła w Polsce wdrażanie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej i jest gotowa do realizacji kolejnych projektów.

Neutralność to cel również dla całej Unii Europejskiej, ale w drodze do niej państwa członkowskie muszą do 2030 r. ograniczyć emisję netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990. W dużej mierze będzie to możliwe dzięki zmianie miksu paliwowego, poprzez zastąpienie węgla paliwami niskoemisyjnymi czy źródłami odnawialnymi. Jednak w przypadku Polski to wyjątkowo trudne zadanie, bo krajowe ciepłownictwo opiera się na węglu w około 74 proc.

– Proces odejścia od węgla musi być realizowany etapami, a ze względu na miks paliwowy transformacja systemów ciepłowniczych wymaga zastosowania gazu jako paliwa przejściowego – wyjaśnia Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Mamy już konkretny plan inwestycyjny – m.in. budowę nowych kogeneracyjnych bloków gazowych w Łodzi i Poznaniu, dzięki którym w perspektywie dziesięciu lat gaz będzie odpowiadał za trzy czwarte produkcji energii, a z węgla nie będziemy musieli korzystać w ogóle – dodaje.

Nowe bloki gazowe uzupełnią działające już w Poznaniu i Łodzi jednostki opalane biomasą, w przypadku tego drugiego miasta odpowiadające za 18 proc. zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Dodatkowo na terenie obu elektrociepłowni powstaną akumulatory ciepła – wielkie zbiorniki na wodę, które nocą, gdy zapotrzebowanie jest większe, będą oddawały do sieci ciepło z nadwyżek zgromadzonych w ciągu dnia. Rozwiązanie poprawi efektywność energetyczną całego systemu, co przełoży się na mniejsze zużycie paliw i emisje CO2. Pierwszy z magazynów ciepła zostanie oddany do użytku w Poznaniu, jeszcze w tym roku.

W ramach zmiany miksu paliwowego Veolia rozwija również projekty z wykorzystaniem paliw alternatywnych. W Łodzi planuje rozbudowę elektrociepłowni EC4 o Zakład Odzysku Energii – nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów, korzystającą z tzw. pre-RDF czyli odpadów resztkowych, powstających po procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, których nie można składować. Dzięki ZOE możliwe będzie zmniejszenie rocznego zużycia węgla o 120 tys. t. Podobne projekty dekarbonizacyjne firma realizuje także w mniejszych miastach, m.in. w Zamościu – tam instalacja oparta o RDF pozwoli zaspokoić 20 proc. rocznej produkcji ciepła dla mieszkańców Zamościa i tym samym ograniczyć zużycie węgla o około 10 tys. ton rocznie.

Jednak zmiana miksu paliwowego to tylko część transformacji. W przypadku ciepłownictwa pierwszym, naturalnym krokiem jest zmniejszanie zużycia energii i zwiększanie efektywności. W tym obszarze rola Veolii polega przede wszystkim na modernizacji sieci ciepłowniczych, czyli wielkiego atutu polskiej branży energetycznej.

Modelowym projektem z obszaru „smart city" realizowanym przez Veolię jest warszawska Inteligentna Sieć Ciepłownicza. Wyposażono ją w technologie, które pozwalają zdalnie i w czasie rzeczywistym monitorować i kontrolować pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. System „podpowiada" optymalne rozwiązania w oparciu o matematyczną analizę danych bieżących i historycznych, dzięki czemu można lepiej zarządzać wahaniami zapotrzebowania. To z kolei przekłada się na wyższą efektywność sieci i mniejsze straty ciepła, a więc i mniejszy ślad węglowy. Optymalizacja zarządzania energią jest możliwa również na poziomie budynku. Dzięki pracy operatorów-analityków z centrum sterowania Hubgrade działanie węzłów cieplnych jest dostosowywane do pogody czy specyfiki obiektu. Jak pokazują doświadczenia, można w efekcie uzyskać nawet 43-proc. oszczędność ciepła w danym budynku.

– Transformacja energetyczna to skomplikowany proces, w który musi być zaangażowana nie tylko branża, ale też państwo i odbiorcy. Każdy ma swoją rolę do odegrania, a przez modernizację źródeł, zwiększanie efektywności dystrybucji i zmniejszanie zużycia zbliżamy się do wspólnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Robimy to z myślą o przyszłych pokoleniach, ale i o nas samych, bo wszyscy chcemy żyć w czystym, zdrowym otoczeniu – mówi Frederic Faroche.

Więcej o tym, jak międzynarodowe firmy dzielą się swoimi doświadczeniami i wspierają zieloną transformację w Polsce, ich przedstawiciele opowiedzą podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w ramach debaty „Transformacja ekologiczna wyzwaniem czy szansą na ponadnarodowe partnerstwo?".