Andrzej Zienkiewicz Łukasz Kuszyński
 Karol Wierzbicki

Hydrogen – a bypass to electromobility?

Hydrogen, used in a number of industrial applications nowadays, could also be widely used ...

Pojazdy zasilane wodorem mogłyby stać się jedną z kluczowych opcji uzupełniają- cych obszar nowoczesnej mobilności

Wodór – obwodnica do elektromobilności?

Wodór, dziś używany w przemyśle, mógłby znaleźć szerokie zastosowanie także w energetyce i transporcie. ...