Marzena Strzelczak

Nie ma odporności bez odpowiedzialności

W antropocenie nie ma już miejsca na business as usual. Zrównoważony rozwój to konieczność. ...

Climate battle – challenges

Environmental Sustainability Objectives of the United Nations and their implementation in Poland. According to ...

Jednorazowemu światu plastiku zawdzięczamy obraz zanieczyszcznych oceanów, wysp śmieci i nafaszerowanych nim ryb.

Walka o klimat – wyzwania

Środowiskowe cele zrównoważonego rozwoju ONZ a ich realizacja w Polsce. „Single-use” – „jednorazowy” uznane ...