Marcin Roszkowski

Zniesienie obliga giełdowego nie zmniejszy importu prądu

To w jaki sposób połączono obligo giełdowe z importem prądu do Polski jest nieprawdopodobne. ...