Kacper Szulecki

Polska potrzebuje wizji szybkiej dekarbonizacji – spójnej i zgodnej z celami UE

Ogłoszona niedawno „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” nie odpowiada na palące problemy „energetycznego ...

Czekanie na atom to oddanie ochrony klimatu walkowerem

Dyskusja wokół roli atomu w transformacji energetycznej pomija sedno sprawy: jak najszybciej i najskuteczniej ...