Jeremi Jędrzejkowski

Transformacja sprawiedliwa, czyli jaka?

Zmiany w kształcie polskiego przemysłu – szczególnie górnictwa i energetyki – są nieuniknione. Pytanie, jak je ...

Jaka droga Europy i Polski do neutralności klimatycznej

Unia Europejska zawiesiła sobie wysoko poprzeczkę – do 2050 roku zamierza być neutralna klimatycznie. ...

Możemy planować dekarbonizację energetyki

W samym portfelu InnoEnergy mamy już ok. 40 rozwiązań, których wdrożenie sprzyja znaczącemu ograniczeniu emisji ...

Współpraca kluczowa dla klimatu

Międzynarodowe koncerny, ale i instytucje państwowe mogą wiele zrobić, by zachęcić konsumentów do bardziej ...

Stawiamy na obieg zamknięty

Rezygnujemy z plastikowych jednorazówek. 
To zobowiązanie na nadchodzące lata, ale zaczynamy od zaraz. Nie ...

Ekologiczny pomysł na transport miejski

Już na etapie projektowania produktu czy systemu wykonujemy symulacje 
pod kątem ekologii – mówi ...

Energetyka też chce ochronić klimat

Prezesi polskich koncernów energetycznych wskazywali, 
że przy transformacji sektora 
trzeba mieć na uwadze
konkurencyjność gospodarki. ...