Jeremi Jędrzejkowski

Dzisiejszy boom to dopiero początek rozwoju energetyki solarnej w kraju

„Wybuch energetyki słonecznej. Perspektywy rozwoju OZE w Polsce, szanse fotowoltaiki” Jak przebiega przygotowanie systemu ...

Jaka będzie rola wodoru w zielonej transformacji polskiej gospodarki

Jak paliwa przyszłości mogą zmienić energetykę i transport? Plany Unii Europejskiej i Polski dotyczące paliw ...

Zielona transformacja sektora transportowego jest nieunikniona

Transport a klimat – priorytety nowego paradygmatu rozwoju sektora. Transport jest jednym z najbardziej emisyjnych ...

Problem z wodą będzie narastał. Ważne są działania każdego z nas

Woda to życie. Walka z pustynnieniem i stepowieniem Polski, jak stworzyć nowy system retencji. ...

Wiodące organizacje już dostrzegły potencjał zrównoważonego rozwoju

„Zrównoważony rozwój firm. W jaki sposób biznes powinien zaangażować się w walkę ze skutkami ...

Polska jest spóźniona we wdrażaniu przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Postulatów ciągle jest wiele.

Unia Europejska uważa, że producenci towarów powinni odpowiadać za zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych. Określiła więc ...

Musimy zmienić sposób myślenia o zarządzaniu wodą w Polsce

Zmiany klimatu wymagają modyfikacji naszego dotychczasowego rozumienia gospodarki wodnej. Brak reakcji będzie skutkować problemami ...

Transport musi się zmieniać, by chronić środowisko

Nie można mówić o dekarbonizacji i drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej bez zmierzenia się z wyzwaniem, ...

Strategie liderów stawiają na zrównoważony rozwój biznesu

Firmy świadome swojej roli na rynku już dostrzegły potrzebę przeorientowania działalności i postawienia w ...

Czy wodór może się stać panaceum na potrzeby polskiej energetyki

W jakim zakresie wodór może pomóc w transformacji sektora energetycznego w naszym kraju, a ...