Jan Popczyk

Atom spowolni transformację

Inwestycje w elektrownie jądrowe nie zapewnią stabilności systemu elektroenergetycznego, ponadto są kosztowne i w ...