Grzegorz Psujek

Odpowiedzialność producenta rozszerzona, czyli jaka?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta i system kaucyjny. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) i system kaucyjny” były tematem ...

Inspirujemy do lepszego budownictwa

Z naszych badań wynika, że znaczna część polskiego społeczeństwa mieszka 
w budynkach niezdrowych, niedocieplonych, ...

Równowaga dla przyszłości

Firmy, które zlekceważą zasady zrównoważonego rozwoju, mogą zniknąć. Siłą konsumenci. Coraz bardziej świadomi ekokonsumenci, ...

Circular economy needs a dialogue

Effective development of new ways of proceeding requires the participation of companies, as well ...

Polish electromobility with a pulled brake

There is still little interest in electric cars. The reason? High prices and lack ...

The road to electrification of transport is like reaching a summit

The electromobility revolution in transport is one of the tools for fighting smog, mainly ...

Negawatts, i.e. let’s save energy instead of building blocks

Poland’s energy policy until 2040 doesn’t take global trends into account. The just published ...

New technologies for the environment

Last year, KGHM spent almost PLN 369 million on pro-environmental investments. By 2023, KGHM ...

Globalna emisja dwutlenku węgla (CO2) zwiększyła się w 2012 r. aż o 61 proc. w stosunku do roku 1990

We will only stop the changes together

One of the important aspects of climate care and practical implementation of the idea ...