Andrzej Nartowski

Odpowiedzialność klimatyczna

Uporczywe opieranie gospodarki na węglu i dyskryminowanie odnawialnych źródeł energii nie zjednają Polsce sympatii ...