Aleksandra Mrowiec

Towards sustainable agriculture

World resources are shrinking. Today’s waste could become a recyclable material tomorrow. The main ...

W stronę zrównoważonego rolnictwa

Jak mądrze zarządzać kurczącymi się zasobami. Główne wyzwania dzisiejszego świata to rosnąca populacja ludzi, ...