Ograniczenie produkcji plastiku okiem branży kosmetycznej

Choć ograniczenie produkcji plastiku jest potrzebne, wbrew obiegowej opinii inne rodzaje opakowań, jak szkło, tektura czy metal, nie wpływają korzystnie na środowisko.

Partner odcinka cyklu:

Ich wytworzenie, transport i ostatecznie recykling generują znacznie więcej gazów cieplarnianych niż te same procesy dla tworzyw sztucznych.

Dlatego z tworzyw należy korzystać, ale mądrze!

Pierwsze wyzwanie to zmniejszanie gramatury opakowań. Dzięki ciągłym badaniom, butelki o mniejszej wadze zachowują dokładnie tę samą funkcjonalność, co ich pierwowzory.

Istotną kwestią jest stosowanie w zakładzie produkcyjnym obiegu zamkniętego i wykorzystywanie w produkcji materiału PIR (Post Industrial Recycling – recykling odpadów poprodukcyjnych, red.).

Natomiast plastiku, który już trafił na rynek, należy w miarę możliwości ponownie użyć, na przykład w butelkach z tworzyw r-PET i r-HDPE. Te pierwsze wykorzystywane są głównie do napojów i kosmetyków, te drugie – do przechowywania płynnych środków czystości czy olejów.

Zbierany selektywnie materiał jest przetwarzany, a odzyskany surowiec dodaje się do czystego tworzywa jako materiał PCR (Post Consumer Recycling) i ponownie wykorzystuje w produkcji.

Producenci są zobligowani, by materiał po odzysku miał takie same lub bardzo zbliżone parametry do czystego tworzywa – zarówno chemiczne, mechaniczne, jak i mikrobiologiczne.

W pewnym stopniu zapewnia to atest producenta tworzywa, ale oczywiste jest, że należy przeprowadzić badania potwierdzające zgodność właściwości danej butelki z dodatkiem PCR z założeniami dla czystego tworzywa.

W MPS International przeprowadzamy badania migracji globalnej i specyficznej, potwierdzające bezpieczeństwo materiału dla produktu kosmetycznego oraz przeprowadzamy testy kompatybilności na tym materiale.

Dzisiaj pracujemy nad tym, aby zwiększyć ilość r-PET w produkcji. Obecnie wyzwaniem jest wprowadzenie r-HDPE do wyrobów kosmetycznych. Wynika to z faktu ograniczonej dostępności tego tworzywa z odpowiednimi certyfikatami.

Rynek tworzyw do produkcji opakowań kosmetycznych oferuje także materiał pozyskiwany z etanolu z trzciny cukrowej. To materiał odnawialny, alternatywa dla polietylenu petrochemicznego. Jego produkcja istotnie przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Stosujemy ten materiał od pięciu lat na rynku skandynawskim. Ostatnio zauważamy też coraz większe zainteresowanie ze strony polskich właścicieli marek kosmetycznych.

Jednak dla branży kosmetycznej najważniejsze jest wprowadzenie jasnych zasad odzysku tworzywa z rynku. Tylko prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka spowoduje, że więcej tworzywa wróci do ponownego wykorzystania.

– Wanda Stypułkowska, prezes MPS International, prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

Mogą Ci się również spodobać

BP z wielkim zyskiem i rosnącym długiem

Globalny koncern paliwowy rodem z Wielkiej Brytanii zanotował najlepszy wynik od czasu tragicznego pożaru ...

Irańska ropa groźna dla Rosji

Co najmniej 153 mln dolarów wyniosą starty Rosji po pełnym powrocie Iranu na rynek ...

Najpotężniejszy lodołamacz świata

Rosyjski lodołamacz „Lider” o napędzie atomowym będzie kosztował podatników równowartość ponad 1,7 mld dol.. ...

Coraz trudniej o pieniądze na węglowe projekty

Naszą energetykę czekają miliardowe wydatki na bloki i sieci przesyłowe. Tylko w ostatnim tygodniu ...

Słabsze wyniki Lotosu

Gdański koncern zanotował spadek sprzedaży w segmencie produkcji i handlu. Mimo wzrostu przychodów z ...

PKN Orlen wprowadza innowacje dla załadunku i transportu paliw

PKN Orlen wdrożył innowacyjny system lokalizacji cystern kolejowych, który monitoruje załadunek paliw, a w ...