Wyzwania związane z neutralnością klimatyczną

W listopadzie 2019 r. Bruksela przedstawiła Europejski Zielony Ład – sztandarowy plan, zmierzający do uczynienia Europy neutralną dla klimatu do 2050 r.

Partner odcinka cyklu:

Bruksela promuje wspólne działania w tej sprawie, m.in. w obszarach takich, jak poprawa efektywności energetycznej, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych czy wzrost elektromobilności.

To oznacza wyzwanie, ale i szansę dla firmy takiej jak EKO-KONSULT, będącej pionierem w zakresie doradztwa środowiskowego, uczestniczącej w projektach związanych z transformacją polskiej energetyki dla podmiotów z sektorów: elektroenergetycznego, naftowego i gazowego.

EKO-KONSULT świadczy obecnie usługi w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz uczestniczy w procedurach środowiskowych projektów związanych z poszukiwaniem, wydobyciem, magazynowaniem i przesyłem ropy naftowej oraz gazu ziemnego zarówno na lądzie, jak i na morzu, a także w projektach związanych z budową przyłączy elektroenergetycznych dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Największe wyzwania związane z dążeniem Polski do neutralności klimatycznej wynikają ze struktury źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wciąż w około 90 proc. bazującej na węglu kamiennym i brunatnym – podkreślają eksperci firmy EKO-KONSULT.

Globalna emisja dwutlenku węgla (CO2) zwiększyła się w 2012 r. aż o 61 proc. w stosunku do roku 1990
Shutterstock

Tymczasem już w 2025 r. skończy się możliwość dopłacania do elektrowni emitujących więcej niż 550 kg CO2/MWh – co oznacza eliminację większości bloków energetycznych znajdujących się głównie na południu kraju. Konsekwencją będzie narastający – niezależnie od realizowanego scenariusza rozwoju źródeł energii oraz dochodzenia do założonego limitu emisji CO2 – deficyt mocy.

Elektrownie węglowe wytwarzają energię w przestarzałych i nisko sprawnych jednostkach.

Kłopoty potęgują przestarzałe sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz ich niskie zagęszczenie, co szczególnie dotyczy północnej i północno-wschodniej części kraju, gdzie odbiorcy końcowi mają trudności z osiągnięciem wymaganych parametrów jakości energii elektrycznej.

Przyszłościowym rozwiązaniem jest modernizacja istniejących oraz budowa nowych połączeń elektroenergetycznych. Kluczowe jednak jest zintensyfikowanie produkowania energii elektrycznej ze źródeł nieemisyjnych, jakimi są odnawialne źródła energii (OZE) zlokalizowane na lądzie i na Bałtyku.

Nie można zapomnieć o zagwarantowaniu stabilizacji energii produkowanej przez OZE – tak zwanego backupu, którego w tej chwili Polska powinna pilnie poszukiwać.

Rozwiązaniem są magazyny energii oraz tzw. zielony wodór, wytwarzany w procesie elektrolizy, który można wykorzystać między innymi do tankowania pojazdów komunikacji miejskiej, nad czym pracują specjaliści zarówno w PKN Orlen, jak i w Grupie LOTOS.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Niższe zyski PGE, ale zgodne z oczekiwaniami

W trzecim kwartale 2016 r. zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, ...

Francja pożegna atom

Do 2035 r Paryż zamknie 14 reaktorów atomowych. Wielkość prądu produkowanego z atomu zmniejszy ...

Tauron trudny w negocjacjach

Kompania Węglowa walczy o przetrwanie, a SRK o inwestorów dla Brzeszczy i Makoszowów. Wznowione ...

Białoruś nie zapłaci Rosji za gaz

Dług Mińska za otrzymany z Rosji gaz urósł już do 700 mln dolarów. W ...

PGG: Nie zabraknie pieniędzy na Barbórkę

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: UOKiK wspiera giełdę energii Urząd antymonopolowy ...

W PKN Orlen ryby pomagają w oczyszczaniu wody

Ryby pomagają w oczyszczaniu wody wykorzystywanej w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku. Amury ...