Wyzwanie: zrównoważone korzystanie z zasobów

Elektrociepłownia Zabrze – otwarta w zeszłym roku najnowocześniejsza europejska elektrociepłownia Fortum – jest praktycznym przykładem wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Fot./materiały prasowe

Linearny model gospodarki już się wyczerpał.

Powszechnie funkcjonuje dziś na świecie linearny model gospodarki. Jest on oparty na prostym schemacie: weź, zużyj, wyrzuć.

Takie myślenie prowadzi jednak do coraz większej konsumpcji, a co za tym idzie, zwiększonej produkcji śmieci, w ten sposób nie tylko marnujemy surowce, które moglibyśmy wykorzystać, ale przede wszystkim negatywnie wpływamy na środowisko naturalne. W tym popularnym modelu wykorzystujemy jedynie nowe surowce, zwiększając tym samym zapotrzebowanie na nie.

Wartość obiegu cyrkularnego

Zamiast wyczerpywać coraz uboższe złoża, warto pomyśleć o ponownym wykorzystaniu materiałów już wydobytych. Na takiej właśnie zasadzie opiera się gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). W modelu tym materiałów się używa, a nie się je zużywa.

GOZ oparta jest na pętli, w której powstające odpady zamieniane są z powrotem na surowce. W realizacji tej idei nie chodzi wyłącznie o zwiększenie potencjału recyklingu, ale o rozszerzenie wartości cyrkularnego obiegu w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to zatem zarówno odnawianie i naprawianie przedmiotów, jak i sprzedawanie usług zamiast produktów.

– Myśląc o gospodarce o obiegu zamkniętym, Fortum pokazuje, jak ważne jest środowisko naturalne. Społeczeństwa produkują zbyt dużo, nie myśląc o środowisku naturalnym i maksymalnym wykorzystaniu produktów. Wystarczy przyjrzeć się naszym działaniom w życiu prywatnym i zastanowić się, ile sami produkujemy śmieci, nie myśląc w ogóle o tym, czy to, co wyrzucamy, nadaje się jeszcze do naprawy czy ponownego wykorzystania – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum. Firma jest liderem czystych technologii energetycznych. Dostarcza klientom na całym świecie energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Firma uważa, że wdrażanie zasad GOZ oznacza również nowe podejście do energetyki. I wykorzystywanie do produkcji energii paliw, które zamiast pogarszać stan środowiska, będą go polepszać choćby poprzez zmniejszanie wolumenu śmieci zalegających na wysypiskach.

W stronę zrównoważonej energetyki

Troska o środowisko i odpowiedzialność społeczna to filary działalności biznesowej, która wpływa na życie milionów ludzi na świecie. Odpowiedzialność ma trzy wymiary – ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Tylko ich jednoczesna realizacja zapewnia firmie zyski i bezpieczeństwo na rynku. Biznes nie działa w odosobnieniu. Od dużych graczy rynkowych oczekuje się dziś elastyczności w działaniu, szerokiego spojrzenia na otoczenie konkurencyjne, a także dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiskowych oraz społecznych.

W obszarze odpowiedzialności społecznej Fortum stawia na innowacyjne rozwiązania oraz bezpieczeństwo dostaw niskoemisyjnej energii elektrycznej i ciepła, a także bezpieczeństwo w pracy, rozwój umiejętności zawodowych pracowników i przyjazną atmosferę. To te czynniki wspierają rozwój społeczeństwa i wzrost dobrobytu.

A odpowiedzialność środowiskowa? To zdaniem firmy produkcja energii bez emisji CO2 w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysokosprawnej kogeneracji, która jest przyjazna dla środowiska.

Fortum jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku elektrowni jądrowych. Odgrywają one ważną rolę w systemie elektronenergetycznym, ponieważ wytwarzają w sposób niezawodny i stabilny energię wolną od emisji dwutlenku węgla. Z kolei w procesie kogeneracji paliwo wykorzystywane jest w sposób najbardziej efektywny, a wpływ na środowisko jest minimalny. Podstawą produkcji są paliwa dostępne lokalnie.

Spółka inwestuje też w energetykę wiatrową, która w ciągu ostatnich kilku lat stała się najszybciej rozwijającą się formą produkcji energii elektrycznej na świecie. Za jedno z ważnych źródeł energii Fortum uważa też elektrownie wodne. Są one w stanie zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej, uzupełniając produkcję ze źródeł wiatrowych i słonecznych.

Fortum jest na drodze w kierunku czystszej energii, dekarbonizacji i bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Opracowuje sposoby poprawy i optymalizacji istniejącej produkcji energii oraz inwestuje w produkcję energii bez emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu już aż 96 proc. energii elektrycznej w UE Fortum wytwarza bez emisji CO2.

Odzyskać jak najwięcej

Praktycznym przykładem wdrażania przyjętych zobowiązań jest otwarta w zeszłym roku Elektrociepłownia Zabrze – najnowocześniejsza europejska elektrociepłownia Fortum.

– Fortum przyczynia się do rozwoju miast, w których działa, nie tylko poprzez rozwój sieci, ale także dzięki inwestowaniu w niskoemisyjne źródła energii. Zwiększenie udziału alternatywnych paliw w połączeniu z efektywnością energetyczną sprawia, że ciepło sieciowe jest nowoczesnym produktem, wspierającym miasta w rozwiązywaniu ich problemów i potrzeb w sposób zrównoważony – mówi Piotr Górnik.

W Elektrociepłowni Zabrze obok węgla wykorzystywane jest paliwo RDF, wyprodukowane z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania.

– Chcemy wprowadzać w życie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. To jeden z naszych priorytetów, czego elektrociepłownia w Zabrzu jest najlepszym przykładem. Dzięki temu mamy szanse uczynić nasz świat czystszym. RDF to paliwo bezpieczne i spełniające wszelkie wymagane normy. Dzięki spalaniu RDF w elektrociepłowniach odzyskujemy energię z odpadów i tym samym zmniejszamy wolumen tego, co musiałoby się znaleźć na składowiskach – podkreśla Górnik.

RDF (Refuse Derived Fuel – paliwo z opadów) to paliwo powstałe w procesie odzysku odpadów posiadających wysoką wartość opałową, które nie nadają się do recyklingu. RDF powstaje z wysokokalorycznych frakcji opadów uzyskanych w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W Polsce pracuje około 160 instalacji MBP, a ich wydajność szacuje się na ok. 11 mln ton. W instalacjach MBP odpady są dzielone na te, które mogą być poddane recyklingowi, te, które mogą posłużyć do produkcji paliwa RDF, oraz te, które muszą być składowane. RDF to przetworzone, rozdrobnione, palne odpady wyprodukowane z tworzyw, folii, papieru, drewna i innych. Jednocześnie produkcja RDF znacząco redukuje ilość składowanych odpadów.

Dla czystszego świata

RDF to jednak niejedyny przykład tego, jak Fortum wprowadza w życie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Spółka rozwija i wprowadza w życie również technologie odzysku ciepła z centrów danych i oczyszczalni ścieków. Tego typu instalacje działają już w fińskim Espoo, gdzie ciepło odpadowe jest wykorzystywane do zaspokojenia prawie 20 proc. potrzeb grzewczych tego drugiego co do wielkości miasta w Finlandii.

Doświadczenie Fortum w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym jest niebagatelne. To właśnie Fortum uważane jest za jednego z ojców sukcesu Sztokholmu, który w ciągu kilkudziesięciu lat z ośrodka słynącego z dużego zanieczyszczenia stał się przykładem tego, jak czyste może być współczesne miasto. Już pod koniec lat 70. Fortum zwróciło się w stolicy Szwecji w stronę surowców odnawialnych i biopaliw. Stopniowo zaczęło też wprowadzać paliwo pochodzące z odpadów. W kolejnych latach systematycznie rozbudowywano ten system. W ostatnim czasie został on uzupełniony również o instalacje zasilane ciepłem odzyskiwanym z centrów danych i supermarketów.

Fortum, zgodnie z wizją „Dla czystszego świata”, od dawna działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, w których jest obecne. Uważamy, że produkcja energii nie może i nie musi oznaczać dalszego zubażania środowiska naturalnego. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest drogą, którą powinna podążać polska energetyka – zaznacza Piotr Górnik.

Fortum stoi na stanowisku, że inwestowanie w czyste technologie energetyczne jest koniecznością i wyzwaniem dla gospodarki. Spółka była w Polsce jednym z prekursorów poważnej debaty na temat znaczenia czystego powietrza oraz wyzwań, jakie stoją w związku z tym przed sektorem energetycznym w naszym kraju. Jednym z działań, które Fortum podjęło w tym obszarze, jest program „Czysta energia dla Wrocławia”. Dzięki niemu w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska likwidowane są stare piece, tzw. kopciuchy.

W swojej działalności na całym świecie Fortum stawia także na rozwój elektromobilności czy przyjaznych środowisku własnych innowacyjnych rozwiązań (jak np. technologia Bio2X służąca zwiększeniu efektywności wykorzystania biomasy).

Inteligentne sieci ciepłownicze

W 2018 roku Fortum zakończyło w Polsce wdrażanie dwuletniego projektu inteligentnych sieci ciepłowniczych, w ramach którego wyposażyło ponad 10 tys. węzłów w system monitoringu i sterowania. System ten nie tylko zwiększa niezawodność dostaw ciepła, ale także umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym na wszelkie zmiany w parametrach dostaw energii, a co za tym idzie – wczesną identyfikację i eliminację zagrożeń (np. nieszczelności).

Ponadto klienci mogą optymalizować zużycie ciepła, porównywać swoje zużycie z danymi historycznymi czy podobnymi odbiorcami, a także otrzymać informacje o zidentyfikowanych awariach, przewidywanym poziomie zużycia czy wysokości rachunków. Wszystko to prowadzi do mniejszego zużycia energii, przyczyniając się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Te wszystkie działania mają jeden cel nadrzędny. Wyczerpujące się surowce oraz zwiększona produkcja odpadów są jednym z powodów negatywnych zmian klimatu. Średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła już o ponad 1 st. C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej. Rozwiązania proponowane przez Fortum mają za cel przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska i zatrzymania zmian klimatycznych.

– Materiał powstał
 we współpracy z Fortum

Mogą Ci się również spodobać

Tauron szacuje 1,005 mld zł zysku w pierwszym półroczu

Grupa Tauron szacuje, że miała w I półroczu br. 2,094 mld zł EBITDA, 1,237 ...

Putin w zarządzie Gazpromu

Nowy wiceprezes zarządu gazowego koncernu zajął miejsce zmarłego nagle innego członka kierownictwa. Nazywa się ...

Iran nie zmniejszy pompowania

Islamska republika Iranu będzie zwiększać wydobycie ropy do czasu odzyskania udziału rynkowego z okresu ...

Ostatni dzień zapisów na obligacje PKN Orlen

Oprocentowanie papierów detalicznych w publicznej ofercie koncernu wynosi 2,81 proc. Czy to dużo? Niedawno ...

Lotos produkuje więcej paliw

Gdańskiemu koncernowi sprzyjają stosunkowo wysokie marże rafineryjne oraz wysokie notowania ropy naftowej i gazu ...

Iran nie zamrozi wydobycia

Chwieje się naftowe porozumienie. Teheran nie zgadza się na zmniejszenie swojego udziału w rynku ...